Google chia sẻ về kỹ thuật SEO cho các trang web thương mại điện tử

Google chia sẻ các phương pháp hay nhất về kỹ thuật SEO cho các trang web thương mại điện tử trong video Lightning Talks mới nhất của mình.

Google cung cấp hướng dẫn cho người làm SEO và chủ sở hữu trang web thương mại điện tử về các phương pháp hay nhất để cung cấp cho công cụ tìm kiếm thông tin chính xác về sản phẩm.

Khi có dữ liệu sản phẩm kịp thời và chính xác, Google có thể áp dụng định dạng đặc biệt trong kết quả tìm kiếm để hỗ trợ người mua hàng đưa ra quyết định mua hàng của họ.

Dữ liệu bổ sung mà Google có thể hiển thị cho các trang sản phẩm bao gồm xếp hạng, giá cả và lượng hàng trong kho.

Khi các trang sản phẩm có thể hiển thị thông tin này trong kết quả tìm kiếm, nó có khả năng tăng lưu lượng truy cập từ Google đến các trang thương mại điện tử.

Google cũng có thể hiển thị thông tin sản phẩm, khi có sẵn, trong Google Hình ảnh, Google Maps và Google Mua sắm.

Alan Kent, Người ủng hộ nhà phát triển tại Google, phân tích các cách khác nhau mà SEO và chủ sở hữu trang web có thể cung cấp thông tin này cho Google.

Trước tiên, hãy xem lý do tại sao cần có các bước bổ sung để cung cấp dữ liệu sản phẩm cho Google.

Tại sao dữ liệu sản phẩm khác với các loại dữ liệu khác​

Một trong những câu hỏi lớn có thể xuất hiện khi thực hiện quá trình cung cấp thông tin sản phẩm cho Google là: tại sao Google không thể tự lấy thông tin này?

Google có thể tự động thu thập dữ liệu và lập chỉ mục các loại nội dung khác - điều gì làm cho dữ liệu sản phẩm trở nên khác biệt?

Có một số thông tin mà Google không thể tự lấy từ trang sản phẩm. Trang web cần cung cấp thông tin này thông qua đánh dấu dữ liệu có cấu trúc, nguồn cấp dữ liệu sản phẩm hoặc Google Merchant Center.

Google sẽ chỉ hiển thị thông tin sản phẩm trong kết quả tìm kiếm khi Google tự tin rằng mình đã thu được thông tin chính xác nhất.

Chủ sở hữu trang web thương mại điện tử phải hỗ trợ Google xác minh tính chính xác của một số dữ liệu mà trình thu thập thông tin tìm kiếm của họ không thể tự nhận dạng.

Ví dụ về dữ liệu đó bao gồm:

 • Giá gốc so với giá chiết khấu
 • Sản phẩm liên quan so với sản phẩm thực tế đang được bán
 • Giá của sản phẩm so với thuế và chi phí vận chuyển
Đây là cách cung cấp thông tin này cho Google.

Cung cấp thông tin sản phẩm với dữ liệu có cấu trúc​

Sử dụng dữ liệu có cấu trúc là một cách để đảm bảo Google hiểu chính xác tất cả các chi tiết sản phẩm.

Có nhiều cách khác nhau để sử dụng dữ liệu có cấu trúc, nhưng cách phổ biến nhất là nhúng nó vào một trang dưới dạng nội dung được mã hóa JSON-LD.

Cung cấp thông tin sản xuất thông qua Google Merchant Center​

Một cách khác để cung cấp cho Google dữ liệu sản phẩm chính xác và kịp thời là thông qua Merchant Center.

Có nhiều cách khác nhau để các trang web trong Google Merchant Center đưa thông tin này đến Google:

 • Dữ liệu có cấu trúc có thể được cung cấp mà Google sẽ khám phá thông qua thu thập thông tin trang web.
 • Có thể gửi nguồn cấp dữ liệu sản phẩm theo cách thủ công.
 • Các nhà phát triển có thể sử dụng API để cập nhật từng sản phẩm.


Tóm lại, đây là những điều cần biết về các cách khác nhau để cung cấp thông tin sản phẩm cho Google:

 • Dữ liệu có cấu trúc : Google sẽ xử lý dữ liệu bằng cách thu thập thông tin web thông thường, nhưng có thể mất vài ngày để thông tin cập nhật xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
 • Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm : Cho phép chủ sở hữu trang web kiểm soát nhiều hơn thời điểm cập nhật dữ liệu sản phẩm sẽ xuất hiện trong Google Tìm kiếm.
 • Content API : Cập nhật các sản phẩm cụ thể theo yêu cầu, các bản cập nhật có thể xuất hiện trực tuyến trong vòng vài phút.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Google nhấn mạnh tầm quan trọng của SEO khi xuất hiện trong kết quả tìm kiếm thương mại điện tử không phải trả tiền:

“Hãy nhớ rằng SEO vẫn quan trọng đối với tìm kiếm không phải trả tiền. Làm nổi bật các chi tiết sản phẩm của bạn, chẳng hạn như hình ảnh và mô tả, hấp dẫn khách hàng của bạn ”.
 
Theo mình thấy Google đang rất ưu ái cho các platform về thương mại điện tử, điển hình như Woocomerce, SEO sản phẩm dễ hơn SEO bài viết rất nhiều,
 
Google chia sẻ các phương pháp hay nhất về kỹ thuật SEO cho các trang web thương mại điện tử trong video Lightning Talks mới nhất của mình.

Google cung cấp hướng dẫn cho người làm SEO và chủ sở hữu trang web thương mại điện tử về các phương pháp hay nhất để cung cấp cho công cụ tìm kiếm thông tin chính xác về sản phẩm.

Khi có dữ liệu sản phẩm kịp thời và chính xác, Google có thể áp dụng định dạng đặc biệt trong kết quả tìm kiếm để hỗ trợ người mua hàng đưa ra quyết định mua hàng của họ.

Dữ liệu bổ sung mà Google có thể hiển thị cho các trang sản phẩm bao gồm xếp hạng, giá cả và lượng hàng trong kho.

Khi các trang sản phẩm có thể hiển thị thông tin này trong kết quả tìm kiếm, nó có khả năng tăng lưu lượng truy cập từ Google đến các trang thương mại điện tử.

Google cũng có thể hiển thị thông tin sản phẩm, khi có sẵn, trong Google Hình ảnh, Google Maps và Google Mua sắm.

Alan Kent, Người ủng hộ nhà phát triển tại Google, phân tích các cách khác nhau mà SEO và chủ sở hữu trang web có thể cung cấp thông tin này cho Google.

Trước tiên, hãy xem lý do tại sao cần có các bước bổ sung để cung cấp dữ liệu sản phẩm cho Google.

Tại sao dữ liệu sản phẩm khác với các loại dữ liệu khác​

Một trong những câu hỏi lớn có thể xuất hiện khi thực hiện quá trình cung cấp thông tin sản phẩm cho Google là: tại sao Google không thể tự lấy thông tin này?

Google có thể tự động thu thập dữ liệu và lập chỉ mục các loại nội dung khác - điều gì làm cho dữ liệu sản phẩm trở nên khác biệt?

Có một số thông tin mà Google không thể tự lấy từ trang sản phẩm. Trang web cần cung cấp thông tin này thông qua đánh dấu dữ liệu có cấu trúc, nguồn cấp dữ liệu sản phẩm hoặc Google Merchant Center.

Google sẽ chỉ hiển thị thông tin sản phẩm trong kết quả tìm kiếm khi Google tự tin rằng mình đã thu được thông tin chính xác nhất.

Chủ sở hữu trang web thương mại điện tử phải hỗ trợ Google xác minh tính chính xác của một số dữ liệu mà trình thu thập thông tin tìm kiếm của họ không thể tự nhận dạng.

Ví dụ về dữ liệu đó bao gồm:

 • Giá gốc so với giá chiết khấu
 • Sản phẩm liên quan so với sản phẩm thực tế đang được bán
 • Giá của sản phẩm so với thuế và chi phí vận chuyển
Đây là cách cung cấp thông tin này cho Google.

Cung cấp thông tin sản phẩm với dữ liệu có cấu trúc​

Sử dụng dữ liệu có cấu trúc là một cách để đảm bảo Google hiểu chính xác tất cả các chi tiết sản phẩm.

Có nhiều cách khác nhau để sử dụng dữ liệu có cấu trúc, nhưng cách phổ biến nhất là nhúng nó vào một trang dưới dạng nội dung được mã hóa JSON-LD.

Cung cấp thông tin sản xuất thông qua Google Merchant Center​

Một cách khác để cung cấp cho Google dữ liệu sản phẩm chính xác và kịp thời là thông qua Merchant Center.

Có nhiều cách khác nhau để các trang web trong Google Merchant Center đưa thông tin này đến Google:

 • Dữ liệu có cấu trúc có thể được cung cấp mà Google sẽ khám phá thông qua thu thập thông tin trang web.
 • Có thể gửi nguồn cấp dữ liệu sản phẩm theo cách thủ công.
 • Các nhà phát triển có thể sử dụng API để cập nhật từng sản phẩm.


Tóm lại, đây là những điều cần biết về các cách khác nhau để cung cấp thông tin sản phẩm cho Google:

 • Dữ liệu có cấu trúc : Google sẽ xử lý dữ liệu bằng cách thu thập thông tin web thông thường, nhưng có thể mất vài ngày để thông tin cập nhật xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
 • Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm : Cho phép chủ sở hữu trang web kiểm soát nhiều hơn thời điểm cập nhật dữ liệu sản phẩm sẽ xuất hiện trong Google Tìm kiếm.
 • Content API : Cập nhật các sản phẩm cụ thể theo yêu cầu, các bản cập nhật có thể xuất hiện trực tuyến trong vòng vài phút.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Google nhấn mạnh tầm quan trọng của SEO khi xuất hiện trong kết quả tìm kiếm thương mại điện tử không phải trả tiền:
ok cảm ơn
 

Latest posts

Forum statistics

Threads
11,418
Messages
11,554
Members
319
Latest member
phamdaininja
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock